Forum propagowania wiedzy i dobrych praktyk

w zakresie likwidowania i niwelowania barier dostępu do turystyki


BARIERY SĄ TYLKO W GŁOWIE
Turystyka dostępna

określana także „turystyką dla wszystkich” czy „turystyką bez barier” – obejmuje działania,  podejmowane w celu umożliwienia turystom z różnymi wymaganiami – m.in. związanymi z mobilnością, wzrokiem, słuchem, wymiarem poznawczym – samodzielnego i godnego funkcjonowania.

Działania te wymagają współpracy między wieloma interesariuszami, polegającej na dostarczeniu uniwersalnie zaprojektowanych produktów i usług turystycznych, a także zapewnieniu uniwersalnie zaprojektowanego dostępu do informacji, obiektów oraz przestrzeni. (Zajadacz, 2017)